Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

τοσο απλο....You wanna know if I know why?
I can't say that I do
Don't understand the evil eye
Or how one becomes two
I just can't recall what started it all
Or how to begin in the end
I ain't here to break it
Just see how far it will bend
Again and again, again and again

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου